Valmennus   
Nosework koevalmennus 
Suunnattu koirakoille, joiden tavoite on kokeisiin osallistuminen ja eteneminen.
Sisältää
 •  3 krt/ kk 55 min (4 koirakkoa)
 • treenien suunnittelua ryhmässä sekä omalle koiralleen.
 • harjoituksen analysointia (mikä oli hyvää, mihin kiinnittää huomiota seuraavaksi jne)
 • keskusteluryhmän (Whatsapp) kysymyksiä ja videoiden jakoa varten, kouluttaja mukana ryhmässä.
Harjoitukset voidaan toteuttaa joko koulutushajulla tai hydrolaatilla. (nosework )


Treeni analysointi 
Keskittyy ohjaajan ja koiran teknisten taitojen vahvistamiseen. Suunnattu koirakoille, joiden koirilla on jo valmiudet 1 lk:n koetta ajatellen. (Tunnistavat hajun ja osaavat ilmaista sen ohjaajan huomaamalla tavalla)

Tehdään jokainen vuorollaan 1-2 etsintää, jotka videoidaan.  Videointi käydään läpi yhdessä keskustellen ja huomioita tehden. Keskustelun perusteella ohjaajan on helpompi kiinnittää huomiota jatkossa näihin asioihin. Toivottavasti ne jäävät myös mieleen paremmin!

Sisältää
 • 1 krt  n 1.5 h (4 koirakkoa)
 • 1-2 etsintää, videointi ja niiden läpikäymisen yhdessä videolta

Hajua ei ole rajattu. HaunPaikalta löytyvät eukalyptus, laakeri ja laventeli hydrolaatit, kaneli ja kong.